Et flertal i Folketinget indgik før sommerferien aftale om en ny postlov. Med aftalen vil man sikre fair konkurrence på postmarkedet ved at afskaffe befordringspligten, der medfører, at PostNord modsat andre distributører ikke skal pålægge moms på deres produkter. Danske Medier gør i et høringssvar opmærksom på, at forslaget kan få alvorlige konsekvenser for medier, der distribueres af PostNord og udgives af fagforeninger, patientforeninger og andre organisationer uden mulighed for at afløfte moms.
Danske Medier takker for muligheden for at kunne bidrage til høringen vedr. lov om ændring af postloven. Danske Medier repræsenterer de danske medievirksomheder, der både historisk og i dag er afhængige af, at der er et velfungerende distributionsnet i hele landet for at kunne udkomme med deres publicistiske produkter.
Danske Medier takker for muligheden for at afgive høringssvar. Af den samlede udbetaling af mediestøtte udbetales stort set alle midler til virksomheder, der er organiseret i Danske Medier, hvorfor Danske Medier indlysende har en meget stor interesse i, at den nye lovgivning kommer til at fungere hurtigt og effektivt, hertil at den bliver administrerbar for embedsværket.
Indledningsvist ønsker Danske Medier at kvittere for Kulturministeriets positive modtagelse af Danske Mediers henvendelse vedrørende en udvidelse af DAB+ kapaciteten for de lokale og regionale radiovirksomheder. Danske Medier genkender mange af foreningens overvejelser i den endelige bekendtgørelse. Det er særdeles positivt, at det er lykkedes at udvide kapaciteten med en fuld DAB-Blok 4 og at den kan inddeles i de samme regioner som DAB-Blok 3.

Seneste nyhedsbreve

 • Nyhedsbrev fra Danske Medier
  Appel til udenrigsministeren | "Nej-tak"-ordning | Postlov | Betaling af musik | Media Freedom Act | Danske Medier har fået ny adresse |
  24/11 2023
 • Nyhedsbrev fra Danske Medier
  Carbon Footprint Initiative | Postlovsforslag | Politisk reklame | Forårskurserne hos ME|
  10/11 2023
 • Nyhedsbrev fra Danske Medier
  Besøg fra Ukraine | Postlov | Databeskyttelseslov | Lokalmedier | Beskyt dit brand på SoMe |
  27/10 2023

Velkommen til Danske Mediers Nyhedsbrev

Modtag AKTUELT fra Danske Medier

Danske Mediers nyhedsbrev giver dig aktuelt indhold fra- og viden om mediebranchen. Samtidig indeholder nyhedsbrevene holdninger og nyt fra Danske Medier – herunder en fast digital klumme og information om events og kurser. 

Nyhedsbrevet AKTUELT udkommer hver fredag i ulige uger, undtagen i ferieperioder.

Ved tilmelding til nyhedsbrevet samtykker du til, at Danske Medier må sende dig de valgte nyhedsbreve via e-mail. Du kan til enhver tid trække samtykket tilbage. Afmelding kan ske ved at klikke på linket i bunden af nyhedsbrevene eller skrive til  mail@danskemedier.dk. Du kan her læse mere om, hvordan vi håndterer dine personoplysninger.

Vælg nyhedsbrev