Høringssvar_øvrig
 

Høringssvar vedrørende Media Freedom Act

Høringssvar

Høringssvar vedr. forslag til forordning om oprettelse af en fælles ramme for medietjenester i det indre marked (europæisk retsakt om mediefrihed) og om ændring af direktiv 2010/13/EU

Danske Medier har med tak modtaget Kulturministeriets høring af 18. oktober 2022. Foreningen har følgende overordnede bemærkninger til forordningsforslaget, som her også omtales som Media Freedom Act eller blot MFA.

Danske Medier kan ikke støtte forordningsforslaget i den nuværende form. Foreningen anerkender EU-Kommissionens intention om med Media Freedom Act at forbedre vilkårene for pressefriheden i Europa, men mediepolitik, der i vidt omfang angår nationale kulturelle anliggender, er ikke og bør ikke være underlagt EU-regler. Dertil kommer, at medievirksomhed kun i meget begrænset omfang har grænseoverskridende karakter, og der findes derfor ikke et indre mediemarked. Medlemsstaterne bør som følge heraf heller ikke afgive deres kompetence til at regulere mediernes rammevilkår til fordel for EU-regler, der blandt andet indfører et overstatsligt europæisk råd for medietjenester.

Kommissionen hverken dokumenterer eller sandsynliggør, at MFA faktisk vil styrke pressefriheden i Europa; tværtimod risikerer forslaget at forringe mulighederne for at drive publicistiske medier i EU. Danske Medier opfordrer regeringen til at arbejde for, at EU-reguleringen begrænses til regler, der faktisk beskytter og ikke yderligere regulerer medierne samt gennem Rådets juridiske tjeneste at få afklaret, om EU har den fornødne hjemmel til at indføre så vidtgående lovgivning på medieområdet.

Læs også

Velkommen til Danske Mediers Nyhedsbrev

Modtag AKTUELT fra Danske Medier

Danske Mediers nyhedsbrev giver dig aktuelt indhold fra- og viden om mediebranchen. Samtidig indeholder nyhedsbrevene holdninger og nyt fra Danske Medier – herunder en fast digital klumme og information om events og kurser. 

Nyhedsbrevet AKTUELT udkommer hver fredag i ulige uger, undtagen i ferieperioder.

Ved tilmelding til nyhedsbrevet samtykker du til, at Danske Medier må sende dig de valgte nyhedsbreve via e-mail. Du kan til enhver tid trække samtykket tilbage. Afmelding kan ske ved at klikke på linket i bunden af nyhedsbrevene eller skrive til  mail@danskemedier.dk. Du kan her læse mere om, hvordan vi håndterer dine personoplysninger.

Vælg nyhedsbrev