1600x900_dmlogo
 

Danske Medier bifalder regeringens ambitioner om at skabe bedre balance på medieområdet

Pressemeddelelse

Regeringen har i dag præsenteret sit medieudspil med en række forslag til ændringer på tværs af medieområdet. Udspillet får ros af Danske Mediers administrerende direktør, Mads Brandstrup, der dog også ser et par vildskud blandt regeringens forslag.

”Regeringens medieudspil er ambitiøst og fremadskuende, og vi ser frem til at bidrage til de kommende politiske forhandlinger. Der er mange positive elementer, og det bærer præg af, at kulturministeren har lyttet til branchen og de mange aktører på området. Det skal regeringen have ros for,” siger Mads Brandstrup.

”Der er fokus på de lokale og regionale mediers vigtige funktion i samfundet, og at det er afgørende, at vi investerer i innovation og udvikling i det kommende forlig. Forslagene om justering af mediestøtten og etableringen af en ugeavispulje er en anerkendelse af den vigtige rolle, som de frie medier spiller lokalt i vores demokrati, og er elementer, Danske Medier længe har talt for.”

 

Regeringen lægger med sit udspil op til at tage livtag med techgiganterne både nationalt og internationalt. Denne ambition bifalder Mads Brandstrup:              

”Vi deler regeringens analyse af techgiganternes og de sociale mediers problematiske indvirkning på vores demokrati, konkurrencevilkår og særligt unge menneskers liv. Det er klart, at nye teknologier giver et væld af muligheder – også for medievirksomheder – men i bund og grund er der tale udenlandske giganter, som på meget kort tid har fået en meget stor magt i vores samfund, og som suger annoncekroner ud af Danmark. Hvis regeringen vil rykke på denne dagsorden anbefaler vi, at den stempler ind i forhandlingerne om Digital Markets Act og Digital Service Act, som netop nu bliver hastet igennem i EU”.

”Der lægges op til, at streamingtjenester skal yde et kulturbidrag. Det ser Danske Medier som en oplagt mulighed for i samme ombæring at styrke rammevilkår for den danske mediebranche ved at bruge noget af provenuet til at udvide reglerne om nulmoms til at omfatte alle digitale publicistiske medier samt at afskaffe lønsumsafgiften.”

 

Mere public service er ikke løsningen
Om end udspillet bliver positivt modtaget, er der flere forslag, som undrer Danske Medier. Regeringen foreslår blandt andet, at DR skal styrkes med mere fokus på lokal og regional dækning.

”Vi ser mange af de private medier investere i nye lokale satsninger. Det er fint, hvis man politisk kan understøtte den udvikling – men en oprustning af statsfinansieret lokal mediedækning er ikke løsningen. Det er besynderligt, hvis man med den ene hånd hjælper de uafhængige lokale medier og med den anden hånd giver public service-medierne mulighed for at tromle ind over de lokalmedier. Hvorfor skal de have et gratis, konkurrerende tilbud, der risikerer at skade f.eks. de veletablerede lokale radioer, som allerede har godt fat i de målgrupper, andre har svært ved at nå? Det virker kontraproduktivt i forhold til ambitionen om at fordre pluralisme i mediebilledet.”

Ligeledes kritiseres regeringen for at sammenblande arbejdsmarkedspolitik i medieudspillet med et forslag om overenskomstlignende forhold som betingelse for modtagelse af midler fra Public-Service puljen.

”Vi må insistere på, at mediestøtte af enhver form udelukkende baseres på objektive kriterier til indholdet, og at armslængdeprincippet på denne måde fastholdes. Det er meget ærgerligt, at regeringen vil sammenkoble mediestøttemidler med krav om overenskomstlignende forhold, og det er udtryk for en uskøn sammenblanding af arbejdsmarkedspolitik og mediepolitik, der ikke hører hjemme i den danske model.”

Danske Mediers forslag til styrkelse af lokale og regionale medier:

  • At der i innovationspuljen afsættes 10 mio. kr. årligt i fire år til lokale og regionale medier via en målretning af udviklingsstøtten.
  • At der yderligere etableres en midlertidig udviklingspulje til regionale og
    lokale medier på i alt 100 mio. kr. fordelt over fire år.
  • At der etableres en pulje på 25 mio. kr. årligt i fem år målrettet de lokale

 

Danske Mediers forslag til forretningsmæssige rammevilkår omkring nulmoms og lønsumsafgift:

  • At nulmomsen for digitale udgivelser skal omfatte alle digitale udgivelser, der producerer selvstændigt redaktionelt indhold.
  • At lønsumsafgiften for medier afskaffes.

Kontakt

Mads Brandstrup

mab@danskemedier.dk
Mobil: 92 82 32 84

Læs også

Sådan vindes kampen for troværdig informa­tion

Med historisk mange valg over hele verden og en stigning i des- og misinformation, befinder frie samfund og publicistiske medier sig i en brydningstid. Vi kan ikke tage troværdig information for givet. Vi skal aktivt kæmpe for den – for demokratiets skyld.

Velkommen til Danske Mediers Nyhedsbrev

Modtag AKTUELT fra Danske Medier

Danske Mediers nyhedsbrev giver dig aktuelt indhold fra- og viden om mediebranchen. Samtidig indeholder nyhedsbrevene holdninger og nyt fra Danske Medier – herunder en fast digital klumme og information om events og kurser. 

Nyhedsbrevet AKTUELT udkommer hver fredag i ulige uger, undtagen i ferieperioder.

Ved tilmelding til nyhedsbrevet samtykker du til, at Danske Medier må sende dig de valgte nyhedsbreve via e-mail. Du kan til enhver tid trække samtykket tilbage. Afmelding kan ske ved at klikke på linket i bunden af nyhedsbrevene eller skrive til  mail@danskemedier.dk. Du kan her læse mere om, hvordan vi håndterer dine personoplysninger.

Vælg nyhedsbrev