Høringssvar Danske Medier
 

Høringssvar vedr. håndhævelse af forordning om et indre marked for digitale tjenester (DSA)

Høringssvar

Danske Medier har med tak modtaget Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens (herefter Styrelsen) høring over lov om håndhævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et indre marked for digitale tjenester (EU-forordning 2022/2065, Digital Services Act).

Danske Medier kan i sin væsentlighed støtte lovudkastet, men ønsker i det følgende at fremkomme med en række bemærkninger til lovudkastets implementering af bestemmelserne i DSA’en, som er af særlig betydning for den danske mediebranche.
Indledningsvist ønsker Danske Medier at bemærke, at det er foreningens forventning, at forordningen om digitale tjenester vil bidrage til at skabe et mere retfærdigt digitalt marked med mulighed for at udvikle digitale forretninger til gavn for borgere, virksomheder og demokratiet.

Læs også

Sådan vindes kampen for troværdig informa­tion

Med historisk mange valg over hele verden og en stigning i des- og misinformation, befinder frie samfund og publicistiske medier sig i en brydningstid. Vi kan ikke tage troværdig information for givet. Vi skal aktivt kæmpe for den – for demokratiets skyld.

Velkommen til Danske Mediers Nyhedsbrev

Modtag AKTUELT fra Danske Medier

Danske Mediers nyhedsbrev giver dig aktuelt indhold fra- og viden om mediebranchen. Samtidig indeholder nyhedsbrevene holdninger og nyt fra Danske Medier – herunder en fast digital klumme og information om events og kurser. 

Nyhedsbrevet AKTUELT udkommer hver fredag i ulige uger, undtagen i ferieperioder.

Ved tilmelding til nyhedsbrevet samtykker du til, at Danske Medier må sende dig de valgte nyhedsbreve via e-mail. Du kan til enhver tid trække samtykket tilbage. Afmelding kan ske ved at klikke på linket i bunden af nyhedsbrevene eller skrive til  mail@danskemedier.dk. Du kan her læse mere om, hvordan vi håndterer dine personoplysninger.

Vælg nyhedsbrev